Revize a provoz technických zařízení

Nabídka klientům
Provádíme revize a kontroly vyhrazených technických zařízení:
 • elektrických;
 • tlakových;
 • plynových;
 • zdvihacích.
Kromě revizí je samozřejmostí, že Vám celkově pomůžeme s bezpečným provozem zařízení. Zejména vypracováváme provozní předpisy pro tato zařízení, harmonogramy kontrol a revizí a dle vašich požadavků, rovněž sledujeme a hlídáme lhůty revizí.
Revize a kontroly provádějí revizní technici příslušné skupiny zařízení, s platným osvědčením, oprávněním a dlouho letou praxí v oboru.
"Revize se provádějí za jediným účelem. Odhalit závady, odstranit závady a tím zvýšit bezpečnost provozu zařízení. Jen revize prováděné za tímto účelem mají smysl. V opačném případě platíte jen za bezcený kus papíru. 
My smyslu revizí rozumíme a navíc Vám pomůžeme i s veškerou související agendou."
 

Co to jsou vyhrazená technická zařízení? 

Vyhrazená technická zařízení jsou zákonem definována jako taková, která představují zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví. Konkrétně jsou rozdělena do čtyř základních skupin a to na zařízení elektrická, tlaková, plynová a zdvihací. O jaká konkrétní zařízení se jedná, zjistíte v níže uvedených kapitolách.

Elektrická technická zařízení

Elektrická technická zařízení dělíme zejména na:
 1. elektrické instalace (např. rozvody, zásuvky, pevně instalovaná světla apod.);
 2. elektrické stroje (např. soustruh);
 3. elektrické spotřebiče a ruční nářadí (např. PC, tiskárny, ruční vrtačky, brusky apod.);
 4. elektrické prodlužovací kabely;
 5. zařízení k ochraně před účinky atmosférické elektřiny;
 6. zařízení k ochraně před účinky statické elektřiny.

Revize vyplývají především z doporučení technických norem, hodnocení rizik a požadavků výrobce zařízení. Pro stanovení lhůt revizí je důležité znát prostředí, ve kterém jsou zařízení provozovány. Prostředí určuje komise a o tomto určení se vypracovává protokol - tzv. protokol o určení vnějších vlivů. I tento protokol pro Vás můžeme připravit.

Důležité je rovněž vědět, že práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat výhradně k tomu odborně způsobilí zaměstnaci. Že takové školení ještě nemáte? Nevadí, kontaktujte nás a budete mít po starostech.

Tlaková technická zařízení

Tlaková technická zařízení dělíme zejména na:
 1. tlakové nádoby stabilní (např. expanzní nádoby, kompresory);
 2. tlakové nádoby na technické plyny (tzv. tlakové láhve);
 3. kotle a kotelny.

Lhůty revizí a kontrol, v případě kotelen i odborných prohlídek, jsou pevně dány požadavky právních předpisů a technických norem. Kromě kontrolních úkonů, které je oprávněn provádět výhradně revizní technik tlakových zařízení, s platným osvědčením a popř. i oprávněním, je nutné dělat i další kontrolní úkony, zejména kontroly výstroje nádoby (teploměr, tlakoměr, pojistný ventil), které provádí proškolená obsluha tlakových zařízení. A právě i toto školení pro Vaše zaměstnance rádi provedeme.

Plynová technická zařízení

Plynová technická zařízení dělíme zejména na:
 1. plynové instalace a rozvody;
 2. plynové spotřebiče paliv.

Věděli jste, že pro plynové zařízení musí být vypracován místní řád? A že obsluhu těchto zařízení provádějí výhradně proškolení zaměstnanci? Se vším Vám rádi pomůžeme. Stačí nás kontaktovat.

Zdvihací technická zařízení

Zdvihací technická zařízení dělíme zejména na:
 1. vyhrazená technická zařízení, kterými jsou tato zařízení s motorickým pohonem:
  • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.);
  • jeřáby o nosnosti nad 5000 kg;
  • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m;
  • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby;
  • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m;
  • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.
 2. ostatní zdvihací technická zařízení, kterými jsou:
  • vrátky; 
  • zdvižné vozíky; 
  • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby; 
  • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.)
  • závěsné dopravníky; 
  • nakladače; 
  • zdvihací čela nákladních automobilů; 
  • mechanické rampy; 
  • plošiny pro zdvihání automobilů; 
  • výsuvné žebříky; 
  • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení; 
  • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.
Ve vztahu k výše uvedeným zařízením pro Vás rádi zajistíme:
 • revize a kontroly, 
 • vypracování provozních předpisů (místní provozně bezpečnostní předpis, systém bezpečné práce);
 • školení obsluh zařízení;
 • hodnocení rizik ve vztahu k zařízením.