Kurzy první pomoci a související

Nabídka klientům
Svým klientům pomáháme v problematice poskytování první pomoci a to zejména následujícími činnostmi:
 • odborná příprava první pomoci (kurzy a školení první pomoci);
 • vypracování dokumentace první pomoci;
 • hodnocení rizik pro výběr, umístění a vybavení prostředků pro poskytnutí první pomoci
 • hodnocení rizik pro výběr a umístění prostředků pro přivolání první pomoci.
Ceny za služby se odvíjejí od náročnosti konkrétních úkolů, počtu odborně připravovaných osob, obsahu přípravy a některých dalších faktorů. Tyto faktory lze vždy upravit tak, aby Vám cena plně vyhovovala.
Pokud selžou preventivní opatření bezpečnosti práce a požární ochrany, může dojít k újmě na zdraví. Zde nastupuje první pomoc. Pro její úspěšné poskytnutí hraje důležitou roli hned několik faktorů. Mimo jiné úroveň připravenosti prvotních zachránců - zaměstnanců. Protože při záchraně života je často prvních 5 min nejdůležitějších!
 
Kurzy první pomoci Uherské Hradiště

Eva Hofmanová | Kurzy první pomoci

Nabídka kurzů při nichž se naučíte prakticky zvládat konkrétní kroky první pomoci!
 

Kurzy první pomoci

Zcela klíčovou roli v první pomoci hraje odborná připravenost osob. Přestože v Česku systém profesionální zdravotnické záchranné služby funguje na velmi vysoké úrovni, první pomoc je nenahraditelná. Lze konstatovat, že rychlá záchranná služba (sanitka) se nedostaví na místo úrazu dříve, než za 5 minut, častěji to může být až 10 a více minut. Přestože jde o velmi krátký čas, prvních pět minut, bohužel, může rozhodnout o životě a smrti!
Proto je klíčové, aby na místě úrazu či újmy na zdraví byla trvale přítomna alespoň jedena osoba, která zná teorii první pomoci a zejména, která prakticky zvládá základní úkony první pomoci. Taková osoba samozřejmě z nebe nepadá a proto je nutno ji na tuto úlohu dostatečně odborně připravit.
 
Základní témata první pomoci jsou přednášena buď osobou odborně způsobilou v prevenci rizik v oblasti BOZP a to zpravidla v rámci školení o právních a ostatních předpisech BOZP nebo instruktorkou první pomoci.
Lidské tělo v první pomoci
Lidské tělo je velmi komplikované. Úkony první pomoci jsou však velmi jednoduché a po praktickém nácviku ji zvládne každý.
 

Odborná příprava první pomoci

Záměrně se zde neobjevuje, tak často zmiňované slovo: "ŠKOLENÍ". Skutečně se totiž nejedná o nudné přednášení teoretických informací, ale o odbornou přípravu - praktický nácvik konkrétních úrazových i neúrazových stavů a úkonů první pomoci, za pomoci moderních školících pomůcek. Teorie jde v maximální možné míře stranou. V první pomoci není důležité, aby si člověk vybavil pět základních kroků. Důležité je, aby těchto pět kroků s rozvahou, avšak rychle, bezpečně a zejména účelně provedl.

Školení první pomoci - resuscitace
Školení první pomoci na resuscitační figuríně.
 
Zejména zajišťujeme a provádíme odbornou přípravu pro:
 
A. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby
 • zaměstnanci (téma přípravy dle podmínek na pracovišti);
 • členové preventivních požárních hlídek;
 • elektrikáři - osoby odborně způsobilé dle vyhlášky "50".
B. Fyzické osoby
 • základy první pomoci;
 • první pomoc pro řidiče vozidel;
 • první pomoc pro maminky dětí do 3 let věku;
 • první pomoc pro dovolenou, s důrazem na tonutí.

Vypracování dokumentace první pomoci

Zejména pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby, nabízíme vypracování dokumentace k první pomoci. Požadavek na vypracování této dokumentace nepřímo plyne z ustanovení odst. (6), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp. Jedné se zejména o:
 • traumatologický plán (Co, kdo, kdy, jak);
 • pokyny pro poskytování první pomoci (příručka, které stručně shrnuje postupy první pomoci v případě konkrétních úrazů či neúrazových stavů);
 • lékárničky první pomoci (seznam lékárniček, včetně uvedení jejich obsahu, umístění, odpovědností);
 • prostředky pro přivolání první pomoci (seznam prostředků pro přivolání první pomoci, jejich umístění, odpovědnosti);
 • obsah odborné přípravy první pomoci.

Hodnocení rizik pro výběr, umístění a vybavení prostředků první pomoci

Lékárnička první pomoci
Bohužel dost často ani samotní zaměstnavatelé, kteří za lékárničky platí nemalé peníze, nevědí, co že to vše je v jejich nitru a k čemu to slouží.
 
Dle ustanovení § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp, je zaměstnavatel povinen provádět identifikaci nebezpečí, hodnotit rizika, plynoucí z identifikovaných nebezpečí a přijímat opatření, k omezení jejich působení. Za tímto účelem provedeme hodnocení rizik, ve vztahu k první pomoc, které je důležitým podkladem pro stanovení počtu, umístění a vybavení prostředků první pomoci.
S tímto hodnocením, dle § 103, Zákoníku práce, musejí být seznámeni dotčení zaměstnanci. Toto seznámení je vhodné provést v rámci odborné přípravy první pomoci.