Začlenění provozovaných čínností do kategorií požárního nebezpečí

Nabídka klientům:
Začleníme Vámi provozované činnosti do kategorií požárního nebezpečí a v nutných případech o tomto začlenění zpracujeme zákonem povinnou dokumentaci.

"Za svou praxi jsme začlenili již stovky činností. Máme zkušenosti z nejrůznějších oborů ať už výrobního nebo nevýrobního charakteru. I proto jsme schopni takto náročný úkol požární ochrany, od kterého se navíc odvíjejí další činnosti, provést profesionálně a rychle."

Začlenění provozovaných činností se provádí dle § 4, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vzpp.

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí;
  • se zvýšeným požárním nebezpečím;
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Začlenění činností - základ požární ochrany

Začlenění je složitý proces, kdy je potřeba posuzovat velké množství faktorů, ovlivňujících požární bezpečnost dané činnosti, přičemž se musí postupovat přesně v souladu se zákonem.

O začlenění činností do kategorií se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím je nutno zpracovat dokumentaci, ve smyslu § 28, vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Dle kategorie začlenění činností, se provádějí další úkoly požární ochrany. Resp. pro kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí, musí být splněno pouze několik zákonných požadavků, kdežto pro kategorii s vysokým požárním nebezpečím, je nutno plnit velké množství často náročných úkolů.

Pozn.: POZOR! Některé odborně způsobilé osoby v požární ochraně, stále provádějí začlenění pracovišť, nikoli začlenění provozovaných činností, jak ukládá zákon! Takové začlenění potom postrádá platnost a často i smysl a může vést ke vzniku mnohých dalších komplikací.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán
Nedovolte, aby se Vám stal oheň zlým pánem!
Autor obrázku: Christopher Craig; zdroj: www.flicker.com; licence: (cc) creative commons