Výkon odborně způsobilé osoby v požární ochraně

Nabídka klientům:
Zajistíme pro Vás výkon osoby odborně způsobilé v požární ochraně - technika požární ochrany. Rozsah služeb upravíme dle Vašich požadavků avšak tak, aby bylo vše v souladu s právními předpisy.

"Požární ochrana se neustále vyvíjí. Proto je potřeba jít s dobou. A my jsme si toho moc dobře vědomi, což je i důvod, proč při výkonu práce uplatňujeme nejnovější poznatky, opatření a moderní přístupy."

Kdy musí firma, resp. OSVČ, mít zajištěnu OZO PO?

viz písm. e), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp

 • Odpověď je jednoduchá. Vždy. Každá firma / podnikatel, musí pravidelně, prostřednictvím OZO PO, kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady. Kontroly se označují jako požární preventivní prohlídky a jsou zapisovány do požární knihy.

Musí být OZO PO zaměstnancem nebo může být i "objednán" jako subdodavatel?

viz odst. (5), § 11, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp

 • Činnost odborně způsobilé osoby a technika požární ochrany může být vykonávána v pracovněprávním vztahu anebo na základě zákona č. 455/1991 Sb., vzpp (živnostenský zákon);
 • OZO PO (technik PO) nemusí být zaměstnán v pracovněprávním vztahu.

Jaké jsou úkoly OZO PO?

viz odst. (1), § 11, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp?

 1. Začlenění provzovaných činností do kategorií požárního nebezpečí (bez zvýšeného, se zvýšeným, s výsokým požárním nebezpečím), ve smyslu § 4, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
 2. v relevantním rozsahu, dle začlenění provozovaných činností
 3. zpracování povinné dokumentace požární ochrany, ve smyslu § 15, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
 4. stanovení podmínek požární bezpečnosti, ve smyslu § 15, vyhlášky č. 246/2001 Sb.;
 5. školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, externích zaměstnanců, příležitostně se zdržujících osob, osob zabezpečujících požární ochranu v době sníženého provozu, ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
 6. zabezpečení požární preventivní hlídky, ve smyslu § 13, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
 7. odborná příprava zaměstnanců, zařazených do požární preventivní hlídky, ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
 8. odborná příprava preventisty požární ochrany, ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
 9. provádění požárních preventivních prohlídek, ve smyslu písm. e), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp;
 10. plnění dalších povinností, na úseku požární ochrany, uložených zákonem o požární ochraně.