Stanovení podmínek požární ochrany (PO)

Nabídka klientům:
Pro Vaši firmu stanovíme podmínky požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně tak, aby při jejich dodržení nedošlo ke vzniku požáru.

"Stanovení podmínek požární ochrany musí být účelné. Při necitlivém stanovení podmínek, může dojít k požáru nebo naopak ke značnému zvýšení finančních nákladů na požární ochranu. My známe tu správnou mez pro Vaše podnikání!"

Podmínky požární bezpečnosti se stanoví ve smyslu § 15, vyhlášky č. 246/2001 Sb., k zabránění vzniku požáru a k ochraně osob, zvířat a majetku v případě požáru a v neposlední řadě k zamezení šíření požáru.

Podmínky požární ochrany - informace

Při stanovení podmínek požární bezpečnosti, je zejména nutno vyhodnotit:

  • vyskytující se možné zdroje zapálení;
  • požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku;
  • základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby, konstrukční systém, odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení stavby do požárních úseků, technická zařízení, druhprovozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření případného požáru a zplodin hoření.

Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím se zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany.

Podmínky požární bezpečnosti
Nespalte se!
Autor obrázku: PublicDomainPictures; zdroj: pixbay.com; licence: Public Domain CC0