Školení požární ochrany (PO)

Nabídka klientům:
V soualdu se zákonem pro Vaši firmu provedeme školení o požární ochraně a stanovíme komplexní systém školení osob.

"Při školení aplikujeme poznatky přímo z praxe. Neomýláme stále dokola nudná znění předpisů, ale konkrétní možná řešení, opatření, důsledky. Školení je tak nejen zajímavé, ale zejména a to je důležité, přínosné!"

Přehled nabízených školení PO

  • školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců;
  • školení o požární ochraně zaměstnanců;
  • školení o požární ochraně externích zaměstnanců;
  • školení o požární ochraně příležitostných osob;
  • školení o požární ochraně osob, zabezpečujících požární ochranu v době sníženého provozu a v době mimopracovní.

Školení požární ochrany - informace

Školení provádíme přímo u Vás, u klientů, na konkrétních pracovištích. Pro školení je možno použít efektivních prezentací, s důrazem na důležité skutečnosti a novinky.

Ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp, jsou zaměstnavatelé, provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím (viz začlenění provozovaných činností), povinni zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

Požár - školení zaměstnanců
Hořet může i u Vás! Buďte na to připraveni.
Autor obrázku: mattfour; zdroj: www.flickr.com; licence: (cc) creative commons

Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance, pokud se tím mění i obsah skutečností, s kterými má být zaměstnanec seznámen.

Kromě zaměstnanců musejí být proškolení i vedoucí zaměstnanci. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně může provádět, dle písm. a), odst. (1), § 16a, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp, pouze odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.