Příprava na státní kontrolu (HZS ČR)

Nabídka klientům:
Co nejlépe a v co možná nejkratším termínu, připravíme Vaši firmu na kontrolu státního orgánu - "Státního požárního dozoru Hasičského záchranného sboru ČR"

"Hasičský záchranný sbor je pro naši práci oporou a zdrojem informací. Hasiči chtějí totéž, co my. Aby byla požární ochrana zajištěna tak, jak se sluší a patří. Proto nejsou při kontrolách u našich klientů žádné vážné problémy."

Nahlásil se u Vás státní požární dozor, k provedení kontrolny plnění úkolů na úseku požární ochrany?

Máte strach, zda jste něco nezanedbali?

Pomůžeme Vám klidně spát. Provedeme rychlou kontrolu stavu požární ochrany. Zjištěné nedostatky v co možná nejkratším termínu odstraníme. 

Často se jedná pouze o banálnosti, maličkosti, formality, které mohou rozhodnout o zahájení správního řízení a možném udělení sankce. Svěřte se proto do rukou profesionálů.

Navíc se můžeme účastnit samotné kontroly a pomoci Vám při jednání a vysvětlení skutečností požární ochrany kontrolnímu orgánu.

Kontroly na úseku požární ochrany

Kontroly na úseku požární ochrany provádí:

  • Hasičský záchranný sbor České republiky, tj. Státní požární dozor;
Dále některé skutečnosti, ve věcech požární ochrany, mohou být předmětem kontroly:
  • Státního úřadu inspekce práce, který kontroly provádí prostřednictvím místně příslušných oblastních inspektorátů práce;
  • Krajské hygienické stanice.
Nezapomínejte, že za porušení právních a ostatních předpisů BOZP, včetně předpisů požární ochrany, Vám hrozí ve správním řízení sankce:

Horní hranice pro uložení pokuty se uděluje zcela výjimečně, přesto i řádově několikrát nižší sankce, může být velmi citelná a bolestivá.