Odborná příprava požární ochrany (PO)

Nabídka klientům:
V souladu se zákonem pro Vaši firmu provedeme odbornou přípravu požární ochrany.

"Řádně odborně připravení zaměstnanci mohou zvýšit úroveň požární ochrany ve firmě. Proto je odborné přípravě potřeba věnovat zvláštní pozornost. A to my děláme."

Nabídka odborné přípravy požární ochrany

  • Odborná příprava požární ochrany zaměstnanců, zařazených do funkce člena preventivní požární hlídky;
  • odborná příprava požární ochrany preventistů požární ochrany.

Odbornou přípravu provádíme přímo u Vás, klientů, za použití efektivních prezentací a učebních pomůcek, s důrazem na důležité skutečnosti, novinky a zejména s důrazem na konkrétní podmínky Vašich pracovišť.

Ve smyslu § 16, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp jsou zaměstnavatelé, provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím (viz začlenění provozovaných činností), povinni zabezpečit odbornou přípravu požární ochrany.

Odborná příprava se provádí při nástupu do funkce a následně ve stanovené periodě (min 1 x ročně).

Odbornou přípravu, dle písm. b), odst. (1), § 16a, zákona č. 133/1985 Sb., vzpp, provádí technik požární ochrany.

Povinnost zřídit preventivní požární hlídky

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky:

  • v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů požární ochrany a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Odborná příprava požární ochrany - hasičské kolo
Opravdu myslíte, že se k Vám hasiči dostanou včas? Buďte raději připraveni!
Autor obrázku: Pivari.com; zdroj: en.wikipedia.org; licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unperted