Kontrolní činnost na úseku PO

Nabídka klientům:
Provedeme za Vás nebo Vám poumůžeme zajistit provedení kontrol na úseku požární ochrany, v relevantním rozsahu pro Vaši firmu.

"Požární ochrana stejně jako BOZP je hlavně o prevenci. A prevence... to jsou hlavně kontroly. Víme co, víme jak, víme kdy. Vy se mezitím můžete soustředit na jiné, pro Vás důležité věci."

Kontroly požární ochrany - přehled

Provádíme zejména následující kontrolní a auditní činnost na úseku požární ochrany:

Typ kontroly / auditu Ve smyslu
Požární preventivní prohlídka písm. e), odst. (1), § 5, zákona č. 133/1985 Sb.,vzpp
§ 12, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Audit dokumentace PO odst. (4), § 40, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Kontrola provozuschopnosti požárních dveří odst. (4), § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Kontrola provozuschopnosti nouzového osvětlení odst. (4), § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Kontrola provozuschopnosti požární nádrže odst. (4), § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Revize hasících přístrojů odst. (4), § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Revize požárních hydrantů odst. (4), § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Kontrola připravenosti na vybranou mimořádnou událost odst. (7), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., vzpp
odst. (4), § 33, vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Kromě výše uvedených dále zajišťujeme, ve smyslu odst. (4), § 7, vyhlášky č. 246/2001 Sb., kontroly provozuschopnosti systému elektrické požární signalizace (EPS), stabilního hasícího zařízení (SHZ), zařízení pro odvod tepla a kouře při požáru (ZOTK), požárních ucpávek, požárních kalapek a některé další.