Zpracování dokumentace požární ochrany (PO)

Nabídka klientům
Zpracujeme pro Vás zákonem předepsanou dokumentaci požární ochrany (PO).

"Proč si nechat vypracovat dokumentaci požární ochrany od nás? Důvodů je hned několik. Vysoká faktická i formální kvalita dokumentů, což ostatně již několikrát potvrdily i kontroly státního požárního dozoru. Dalším důvodem je grafická úroveň vypracovaných dokumentů. Grafiku jsme schopni přizpůsobit tak, aby zapadala do grafického manuálu firmy. Takovou dokumentaci pak není důvod nevyvěsit na viditelná místa."

  1. Zpracujeme dokumentaci požární ochrany (PO), šitou na míru pro Vaši firmu.
  2. Zpracovanou dokumentaci Vám předáme buď v listinné nebo elektronické podobě.
  3. Seznámíme Vás podrobně s obsahem a významem jednotlivých dokumentů a způsobem jejich vedení.

Naše dokumentace je zpracována na vysoké obsahové i formální úrovni tak, aby byla přínosem pro Vás a nestala se jen "lapačem prachu" někde ve skříni, v šanonu a zejména, aby na 100% plnila svůj účel!

Dokumentaci zpracujeme buď komplexně, v rozsahu předepsaném zákonem nebo si můžete objednat pouze zpracování některých z níže uvedených dokumentů.

Nezapomínejte prosím, že v souladu s odst. (1), § 40, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, dokumentaci požární ochrany zpracovává a vede technik požární ochrany!

Dokumentace požární ochrany - přehled

Zejména zpracováváme následující dokumentaci požární ochrany (PO):

Název dokumentu Zpracován ve smyslu
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím § 28, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany § 30, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Požární řád(y) § 31, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Požární poplachové směrnice § 32, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Požární evakuační plán včetně grafické přílohy § 33, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Dokumentace zdolávání požárů (operativní i grafickou kartu) § 34, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Řád ohlašovny požárů § 35, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany § 36, vyhlášky č. 246/2001 Sb.
Požární kniha § 37, vyhlášky č. 246/2001 Sb.