Služby požární ochrany (PO)

V oblasti požární ochrany nabízím především výkon odborně způsobilé osoby, dle § 11, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, tj. technika požární ochrany.
V rámci výkonu technika požární ochrany, pro Vás budu plnit zejména úkoly stanovené zákonem o požární ochraně, vyhláškou o požární prevenci a v neposlední řadě rovněž činnosti, nutné pro řádné dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti.
 
"Oheň je zlý pán, ale dobrý sluha. Mohu Vám pomoci zajistit, aby tomu tak skutečně bylo. Zvolte si mé individuální a profesionální řešení."
 
 

Přehled nabízených služeb a úkolů požární ochrany

Bližší podmínky poskytovaných služeb požární ochrany

  • Konkrétní služby jsou plněny na základě přesně specifikované objednávky, se kterou Vám samozřejmě rádi pomůžeme, nebo v rámci smluvního vztahu.
  • V rámci konzultace vedoucí k upřesnění objednávky, Vám sdělíme cenu. Nezlobte se na nás, ale jelikož se snažíme služby maximálně individualizovat, tj. upravit na konkrétní podmínky každého z Vás, klientů a tyto podmínky jsou často dost odlišné, není možné zde uvádět obecně platný ceník.
  • Případné dílčí činnosti na úseku požární ochrany můžete objednávat pomocí níže uvedeného objednávkového formuláře nebo prostřednictvím na webu uvedených kontaktních informací.
  • Rovněž prosím zvažte, zda pro Vás nebude výhodnější nabízené komplexní řešení.
Pokud si čímkoli nejste jisti, ochotně Vám poradíme. Neváhejte se proto zeptat - kontakt.