Komplexní služby BOZP, PO - "outsourcing"

"Pokud se rozhodnete bezpečnost práce a požární ochranu řešit komplexně, se mnou, odpadne z Vás velká míra stresu. Z případných úrazů či kontrol státních orgánů, si nebudete muset dělat těžkou hlavu. 
Zaměřte své síly tam, kde je to pro Vás nejdůležitější. Péči o bezpečnost přenechte profesionálům z týmu SAW."
 
Komplexní řešení BOZP a PO standardně znamená, výkon odborně způsobilé osoby v bezpečnosti práce a požární ochraně, za podmínek uzavřené písemné smlouvy mezi dodavatelem a objednatelem a v mezích stanovených právními předpisy.
Kromě standardních služeb je samozřejmě možno, v rámci smluvního vztahu, sjednat i další činnosti, např. i nad meze požadované právními předpisy.
V případě zájmu Vás budeme podrobně informovat o všech Vašich povinnostech v oblasti BOZP a PO tak, abychom společně vytvořili znění smlouvy, které vymezí způsob plnění úkolů BOZP a PO v takovém rozsahu, aby jste všekeré zákonné povinnosti plnili řádně a včas.
 

Je komplexní řešení BOZP, PO určeno pro Vás?

Pokud si na níže uvedené otázky odpovíte vesměs pozitivně, pak Vám s bezpečností rozhodně můžeme pomoci!
 
 • Podnikáte?
 • Máte zájem plnit úkoly BOZP a PO řádně, včas a v souladu s platnými zákony?
 • Dosavadní náklady na BOZP a PO se Vám zdají neúměrné?
 • Nechcete platit nebo ani nemůžete najít vlastního zaměstnance "bezpečáka" a technika požární ochrany?
 • Chcete se zříci nemalé části odpovědnosti za BOZP a PO?
 • Chcete do svého dostavadního systému řízení BOZP a PO vnést "čerstvý vítr"?
 • Chcete spolupracovat s odborníky s několikaletými zkušenostmi v oblasti BOZP a PO a to jak ve výrobních tak i nevýrobních podnicích různých oborů zaměření?

A jak to funguje?

Komplexní řešení služeb BOZP a PO funguje zcela jednoduše. 
Na základě písemné smlouvy:
 • získáte dva zaměstnance v jednom ("bezpečák", technik požární ochrany)!
 • budou plněny úkoly bezpečnosti práce nebo požární ochrany, popř. i obou jmenovaných a to v plném rozsahu dle požadavků právních předpisů nebo
 • bude přesně vymezen a stanoven rozsah plněných činností k Vaší úplné spokojenosti (např. i nad rámec zákonných požadavků);
 • bude konkrétně definována naše odpovědnost;
 • bude dohodnuta naše odměna tak, aby jste vždy přesně věděli za co platíte a kolik platíte.
Podpis smlouvy znamená svobodný souhlas obou smluvních stran. Je tedy zcela přirozené, že na každou takovou smlouvu pohlížíme velmi individuálně a tuto skutečně upravíme tak, aby vedla k naší, ale zejména Vaší naprosté spokojenosti.
Smlouvu samozřejmě sestavujeme až po konzultaci s Vámi a seznámením se s Vašimi pracovišti a pracovními činnostmi.
 

Neváhejte a kontaktujte nás

Ozvěte se nám pomocí níže uvedeného objednávkového formuláře (nezávazná objednávka) nebo prostřednictvím na webu uvedených kontaktních informací.
 
Bez zbytečného odkladu:
 • si s Vámi domluvíme společný termín bezplatné konzultace;
 • na konzultaci Vás podrobně obeznámíme s Vašimi povinnostmi, naší odpovědností a formou možné spolupráce;
 • se orientačně obeznámíme s Vašimi pracovišti a pracovními činnostmi;
 • na základě zjištěných skutečností, vytvoříme bezplatně cenovou nabídku a návrh smlouvy.