Školení bezpečnosti práce (BOZP)

Nabídka klientům:
Zajistíme pro Vás školení o právních a ostatních předpisech BOZP, v relevantním rozsahu dle konkrétních podmínek práce a pracovních činností.

"Při školeních kromě nutných informací plynoucích z právních předpisů sdělujeme i naše zkušenosti, ze skutečných pracovních úrazů a závad na pracovištích, kontrol státních orgánů a řešení soudních sporů. Vše je doplněno o poutavou vizuální stránku prostřednictvím moderních prezentací."

Orientační kalkulačka ceny školení

Ceny školení jsou velmi individuální a odrážejí nejen časové a místní požadavky klienta, rozdělení školených osob do skupinek, ale rovněž rizikovost prováděných prací a tím i náročnost na vypracování dokumentace školení a požadavky na odbornost školitele.

Jelikož však dotaz na cenu školení patří mezi ty nejčastější, orientační výši ceny školení si nyní můžete sami vypočátat, pomocí připravené cenové kalkulačky.

Zjistěte, proč se vyhnout e-learningovým školením!
Čtěte vyjádření Státního úřadu inspekce práce!

 

Přehled nabízených školení BOZP:

Školení o právních a ostatních předpisech BOZP:

 • vedoucí zaměstnanci;
 • zaměstnanci:
  1. administrativní činnosti;
  2. výrobní činnosti (kovoobrábění, dřevoobrábění, plastikářství, opravy vozidel, sklářství, a další);
  3. stavební činnosti;
  4. skladování;
  5. lesnické činnosti;
  6. zemědělské činnosti;
  7. školské a vzdělávací činnosti;
  8. služby (zdravotnictví, kadeřnictví, kosmetika, restaurace, hotelnictví apod.);
  9. ostatní (např. benzínové stanice, čistírny odpadních vod, bioplynové stanice, likvidace odpadů, apod.).
 • řidičů služebních vozidel ("referentů");
 • práce ve výškách a nad volnou hloubkou;
 • školení osluh vyhrazených technických zařízení (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací);
 • školení řidičů motorových manipulačních vozíků;
 • školení elektro dle §§ 3, 4, vyhl. č. 50/1978 Sb., vzpp;
 • školení požární ochrany;
 • odborná příprava požární ochrany;
 • školení o poskytování první pomoci.
Školení bezpečnosti práce
Je libo školení přímo na Vašem pracovišti?
Autor obrázku: Alex Rio Brazil; zdroj: commons.wikimedia.org; licence: creative commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
 

Další informace ke školení

Zaměstnavatel je povinnen, dle ust. odst. (2), § 103, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp, organizovat školení o právních a ostatních předpisech BOZP.
 
Školení je zaměstnavatel povinnen zajistit:
 • při nástupu zaměstnance do práce a dále
 • při změně:
  1. pracovního zařazení;
  2. druhu práce;
 • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů;
 • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Zaměstnavatel je také povinnen určit:
 • obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech BOZP;
 • způsob ověření znalostí zaměstnnaců, získaných školením;
 • způsob vedení dokumentace o prováděném školení.
Výše uvedeném Vám pomůžeme zajistit na míru, dle konkrétních podmínek ve Vaší firmě.