Pracovní úraz je vyřešen

- X -
 
Všechny dokumenty o úraze si pečlivě archivujte!
 
Blahopřeji Vám, 
úraz máte zdárně vyřešen!