Sepsání záznamu o úraze - hlášení změn

Krok zpět X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení
 
 

Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu - hlášení změn. Ten naleznete v příloze č. 2, k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., vzpp.

Záznam o úrazu - hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že

  1. hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
  2. dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,
  3. zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel,
  4. došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn,
  5. na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost.