Došlo ke změnám skutečnostní uvedených v již odeslaném záznamu o úraze?

 Krok zpět  X -

Zvolte jednu z možností:

ANO   NE

 

Za změnu skutečností lze považovat i situaci, kdy byl záznam o úraze odeslán před ukončením pracovní neschopnosti nebo před smrtí úrazem postiženého zaměstnance.

Změny mohou být rovněž v šetření příčin a okolností pracovního úrazu.