Úraz řešte jako běžnou pracovní neschopnost zaměstnance

S hlášením úrazu, sepisováním záznamu o úraze a jeho zasílám na stanovené instituce, si nemusíte dělat těžkou hlavu, jelikož se nejedná o úraz pracovní.

Úraz se tedy bude odškodňovat jako běžná pracovní neschopnost, např. pro nemoc.

Jelikož však k úrazu došlo na Vašem pracovišti bylo by dobré, kdyby jste si zněj zkusili vzít to nejlepší - tedy řádně objasnit příčiny jeho vzniku a pokusit se přijmout taková opatření, aby k úrazu už dojít nemohlo.

S úrazem postiženým zaměstnancem, popř. v případě smrtelných úrazů, s pozůstalými, samozřejmě komunikujte a případně osvětlete, z jakých důvodů jste se rozhodli úraz za pracovní neuznat.