Pracovní neschopnost je delší než 3 dny?

Krok zpět X -

Zvolte jednu z možností:

ANO   NE

 

Pokud pracovní neschopnost doposud 3 dny nepřekročila, ale je jisté, že překročí, postupujte dle možnosti: "ANO".