Zaslání záznamu o pracovním úraze

 

Vyhotovený a sepsaný záznam o pracovním úraze musíte zaslat za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, na stanovené orgány a instituce. Těmito jsou:

Záznam vždy zasílejte způsobem, který jste schopni prokázat!