Předání záznamu o pracovním úraze

 Krok zpět  X Další krok

K předání záznamu o úraze můžete využít 
předávací protokol SAW.
 
Povinnost plyne z ustanovení
 
 

Pokud jste dorazili až sem, podařilo se Vám sepsat záznam o pracovním úraze.

Tento záznam nyní musíte předat oprávněným osobám. Oprávněnou osobou je úrazem postižený zaměstnanec.

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.

Záznam vždy předávejte způsobem, který jste schopni prokázat.