Ohlášení pracovního úrazu

 
Bohužel se u Vás stal pracovní úraz, který je za níže uvedených podmínek nutno BEZODKLADNĚ ohlásit na následující orgány a instituace:
 
  • územně příslušnému útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin;
  • odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP;
  • podle toho, pod který orgán spadáte:
  • zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u Vás poslal (u externích zaměstnanců).
Ohlášení proveďte např. emailem, nejlépe v kombinaci s telefonickým oznámením.
Oznámení vždy provádějte způsobem, který jste schopni prokázat!