Zaslání záznamu o vážném pracovním úraze

 Krok zpět  X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení
 
 

Vyhotovený a sepsaný záznam o vážném pracovním úraze musíte zaslat za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce, na stanovené orgány a instituce. Těmito jsou:

Záznam vždy zasílejte způsobem, který jste schopni prokázat!