Předání záznamu o vážném pracovním úraze

 Krok zpět  X Další krok

K předání záznamu o úraze můžete využít 
předávací protokol SAW.
 
Povinnost plyne z ustanovení
 
 

Pokud jste dorazili až sem, podařilo se Vám sepsat záznam o vážném pracovním úraze.

Tento záznam nyní musíte předat oprávněným osobám. Oprávněnou osobou je úrazem postižený zaměstnanec.

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.

Záznam vždy předávejte způsobem, který jste schopni prokázat!