Sepsání záznamu o vážném pracovním úraze

 

Jelikož se u Vás stal vážný pracovní úraz, máte povinnost sepsat záznam o úraze.

Vzor záznamu o úraze naleznete v příloze 1, k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., vzpp nebo např. na webu Kooperativy pojišťovny, na tomto odkaze.

Záznam o úraze musíte sepsat neprodleně, nejpozději však do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy jste se o úraze dověděli.

Při vyplňování záznamu o úraze doporučujeme kontaktovat odborně způsobilou osobu v BOZP.