Zaslání záznamu o smrtelném pracovním úrazu

 Krok zpět  X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení

Vyhotovený a sepsaný záznam o pracovním úraze musíte zaslat nejpozději do 5ti dnů ode dne, kdy jste se o úraze dověděli, na stanovené orgány a instituce. Těmito jsou:

Záznam vždy zasílejte způsobem, který jste schopni prokázat!