Předání záznamu o smrtelném pracovním úraze

 Krok zpět  X Další krok

K předání záznamu o úraze můžete využít 

Pokud jste dorazili až sem, podařilo se Vám sepsta záznam o smrtelném pracovním úraze.

Tento záznam nyní musíte předat oprávněným osobám. Těmi jsou pozůstalí rodinní příslušníci smrtelným úrazem postiženého zaměstance.

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.

Záznam vždy předávejte způsobem, který jste schopni prokázat!