Sepsání záznamu o smrtelném pracovním úraze

 Krok zpět  X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení

 

Jelikož se u Vás stal smrtelný pracovní úraz, máte povinnost sepsat záznam o úraze.

Vzor záznamu o úraze naleznete v příloze 1, k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., vzpp nebo např. na webu Kooperativy pojišťovny, na tomto odkaze.

Záznam o úraze musíte sepsat neprodleně, nejpozději však do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy jste se o úraze dověděli.

Při vyplňování záznamu o úraze doporučujeme kontaktovat odborně způsobilou osobu v BOZP.