Ohlášení smrtelného pracovního úrazu

 Krok zpět  X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení
 
 
Bohužel se u Vás stal smrtelný pracovní úraz, který je nutno BEZODKLADNĚ ohlásit na následující orgány a instituace:
 
Ohlášení proveďte např. emailem, nejlépe v kombinaci s telefonickým oznámením. 
Oznamujte vždy tak, aby jste oznámení byli schopni prokázat!