Hospitalizace zaměstnance je delší než 5 dnů nebo se dá předpokládat?

 Krok zpět  X -

Zvolte jednu z možností:

ANO   NE
     
  SMRTELNÝ ÚRAZ  

Pokud si nejste zcela jisti, zda hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesnáhne 5 dnů, doporučujeme zvolit možnost ANO.

Hospitalizace nemusí být v kuse. Uveďme příklad: 

"Po pracovním úraze je zaměstnanec hospitalizován a po třech dnech propuštěn. Za dva týdny se objevují komplikace a dojde k následné hospitalizaci s operací, např. na další 4 dny."

Celková hospitalizace v uvedeném příkladě je tedy 3 + 4 dny, tj. 7 dnů, což je více než 5 a je nutno postupovat dle možnosti: "ANO".