Jedná se o pracovní úraz?

 

Definice pracovního úrazu

Pracovní úraz definuje § 380, Zákoníku práce, vzpp.
 

Pracovním úrazem pro účely zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp, je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim:

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.