Evidence úrazu v knize úrazů

Krok zpět X Další krok

Pro evidenci úrazu můžete využít 
 vzorovou SAW Knihu úrazů
 
Kniha úrazů saw bezpečnost práce
 
Povinnost plyne z ustanovení 
 

Zaměstnanci mají povinnost bezodkladně hlásit svůj úraz a úraz, jehož se stanou svědkem, svému vedoucímu zaměstnanci.

Pokud zaměstnanec ohlásí úraz vedoucímu zaměstnanci, tento vedoucí je povinen provést evidenci úrazu v knihe úrazů.
V knize úrazů je nutno vyplnit všechny položky formuláře.

Vedoucí zaměstnanec na žádost úrazem postiženého zaměstnance, tomuto předá kopii evidence úrazu z knihy úrazů.