Při každém úrazu nejprve
poskytněte první pomoc a zabraňte dalším úrazům

  X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení 
 

Pro zajištění řádného poskytnutní první pomoci nezapomeňte:

Dle ustanovení odst. (6), § 102, Zákoníku práce, vzpp, v dohodě se smluvím poskytovatelem pracovnělékařských služeb:
  • pracoviště vybavit prostředky pro poskytnutí první pomoci (zejména lékárničky);
  • pracoviště vybavit prostředky pro přivolání první pomoci;
  • určit osoby odpovědné za poskytnutí první pomoci;
  • zajistit určeným osobám školení v poskytování první pomoci;
  • zajistit ostatním zaměstnancům školení v poskytování první pomoci.
V případě Vážných úrazů, neprodleně volejte 155!
Netransportujte úrazem postiženého k lékaři sami!
 

Zzajistěte, aby se k nebezpečnému místu úrazu nepřibližovaly další osoby, které se napodílejí na poskytování první pomoci!