Přijměte opatření proti opakování úrazu!

Krok zpět X Další krok

Povinnost plyne z ustanovení
 
 

Pokud je na úrazech něco dobrého tak to, že mohou odhalit slabiny, čímž lze přijmout opatření a tím zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ve spolupráci se s osobou odborně způsobilou v BOZP a případně též vedoucím pracoviště navrhněte bezpečnostní opatření, proveďte znovu posouzení a anlýzu rizik a přijměte tato opatření do praxe tak, aby se úraz již nemohl opakovat!