Předání záznamu o úraze - hlášení změn

 Krok zpět  X Další krok

K předání záznamu o úraze - hlášení změn můžete využít 
předávací protokol SAW.
 
Povinnost plyne z ustanovení
 
 

V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu - hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.

Záznam o úraze - hlášení změn, předávejte vždy prokazatelným způsobem!

Záznam předejte neprodleně poté, co jej vypracujete.