Řešení pracovních úrazů

Nabídka klientům:
Pomůžeme Vám s vyřešením pracovních úrazů, nemocí z povolání a zpracováním povinné dokumentace k nim.
Pokud je to možné, pomůžeme Vám zprostit se odpovědnosti za pracovní úraz zcela, nebo alespoń z části.

"Díky našemu aktivnímu přístupu a precizní dokumentaci bezpečnosti práce, naši klienti nemají s případnými pracovními úrazy, odpovědnostmi za ně a jejich odškodněním, problémy. Pokud mezi naše klienty doposud nepatříte a potýkáte se s pracovním úrazem, neváhejte se na nás obrátit - s jejich řešením máme již značné zkušenosti."

Víte, jaké jsou Vaše povinnosti, jakož to zaměstnavatele, ve vztahu k pracovním úrazům Vašich zaměstnanců a nejen jich?

Víte, kdy se ještě o pracovní úraz jedná a kdy již nikoli?

Pomůžeme Vám bez problémů projít celým procesem vyšetření, oznámení a odškodnění pracovních úrazů:

 1. Zpracujeme za Vás následující dokumentaci:
  1. protokol o šetření pracovního úrazu;
  2. fotodokumentaci místa úrazu a souvisejícího;
  3. protokoly o svědeckých výpovědích;
  4. záznam o úraze;
  5. ohlášení o úraze pro pojišťovnu;
 2. navíc za Vás můžeme záznam o úraze, v zákonné lhůtě, zaslat na stanovené příslušné instituce;
 3. navrhneme vhodná opatření, k zabránění opakování pracovního úrazu;
 4. provedeme školení zaměstnanců o příčinnách, okolnostech a přijatých opatřeních vzhledem k pracovnímu úrazu a to včetně vytvoření prokazatelné dokumentace.

V neposlední řadě můžeme, ve Vaší firmě, pomoci při stanovení povinností a odpovědností jendoltivých osob, ve vztahu k pracovním úrazům tak, aby se nic neopomenulo a nepromeškalo.

Následky pracovního úrazu
Nezapomínejte, že Vaše rozhodnutí se přímo dotýkají životů a zdraví Vašich zaměstnanců!
Autor obrázku: George Hodan; zdroj: pixbay.com; licence: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Pozn.: dokumenty:

 • formulář: záznam o úrazu;
 • formulář: záznam o úrazu: hlášení změn;
 • NV. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze;
jsou volně ke stažení, v sekci "Ke stažení".