Příprava firmy na státní kontrolu

Nabídka klientům:
Co nejlépe a v co možná nejkratším termínu připravíme Vaši firmu na kontrolu státního orgánu - zejména oblastního inspektorátu práce (OIP), krajské hygienické stanice (KHS) a Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR).

"Inspektoři nikdy nespí! Pokud však budete mít bezpečnost zajištěnu od nás, vy klidně spát můžete."

Nahlásil se u Vás inspektorát práce k provedení kontroly plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci?

Máte srach, zda jste něco nezanedbali? 

Pomůžeme Vám klidně spát. Provedeme rychlou kontrolu stavu BOZP a poskytneme Vám pohled nezávislé třetí strany. Zjištěné nedostatky v co možná nejkratším termínu odstraníme.

Často se jedná pouze o banálnosti, maličkosti, formality, které mohou rozhodnout o zahájení správního řízení a možném udělení sankce. Svěřte se proto do rukou profesionálů.

Navíc se můžeme účastnit samotné kontroly a pomoci Vám při jednání a vysvětlení skutečností bezpečnosti práce kontrolnímu orgánu.

Závady bezpečnosti práce - inspekce
Nevíte, po čem inspektoři jdou? A chtěli by jste to vědět?
Autor obrázku: NRCgov; zdroj: www.flickr.com; licence: (cc) creative commons

Informace ke státním kontrolám

Kontroly na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádějí zejména:

  1. Státní úřad inspekce práce, prostřednictvím místně příslušných oblastních inspektorátů práce;
  2. Místně příslušná Krajská hygienická stanice;
  3. Hasičský záchranný sbor České republiky, tzv. "Státní požární dozor";

Nezapomínejte, že za porušení právních a ostatních předpisů BOZP, Vám hrozí ve správním řízení sankce:

  1. dle zákona č. 251/2005 Sb., vzpp, až do výše 2 000 000 Kč, ve věcech bezpečnosti práce;
  2. dle zákona č. 258/2000 Sb., vzpp, až do výše 3 000 000 Kč, ve věcech hygieny práce;
  3. dle zákona č. 133/1985 Sb., vzpp, až do výše 500 000 Kč, ve věcech požární ochrany.

Horní hranice pro uložení pokuty se uděluje zcela výjimečně, přesto i řádově několikrát nižší sankce, může být velmi citelná a bolestivá!