Lékařské prohlídky zaměstnanců

Nabídka klientům

Na základě Vaší  kategorizace prací , Vám připravíme systém pro správu lékařských prohlídek zaměstnanců.

Systém zejména umožňuje generaci formulářů, nutných pro zdravotní prohlídky a to na základě předdefinovaných dat (zařazení prací do kategorií, další informace o pracích) a Vámi zadaných dat pro jednotlivé zaměstnance (např. rizika ohrožení zdraví, směnnost, pracovní doba a další). 

Mezi další přednosti systému patří automatické dopočítání lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek a sledování stavu jejich termínů. Systém Vás upozorní ve Vámi požadovaném předstihu na skutečnost, že se blíži termín periodické prohlídky.

Díky systému splníte vše řádně a včas a navíc, spoustu času pro sebe i ušetříte!

Cena se odvíjí zejména od rozsahu pracovních činností zaměstnanců (čím více pracovních pozic / prací, tím vyšší cena):
  • od 1500 Kč + DPH (máte zařazeny práce do kategorií);
  • od 2000 Kč + DPH (nemáte zařazeny práce do kategorií).

"Poměrně dlouho jsme hledali, zkoušli, vytvářeli... až se zrodil náš systém pro správu pracovnělékařských prohlídek. Již nyní Vám velmi ulehčí správu lékařských prohlídek a to jej neustále zdokonalujeme."

Poskytovatel pracovnělékařských služeb Po novelizaci právních předpisů upravujících oblast pracovnělékařských služeb a tím i problematiku pracovnělékařských prohlídek, došlo k nemalým změnám.
Ke změnám došlo jak na poli formulářů k prohlídkám a to co do jejich obsahu (žádost o lékařskou prohlídku, lékařský posudek) tak i na poli, což je pro zaměstnavatele zejména důležité, lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek.

Lhůty prohlídek se nově odvíjejí nejen od tvz. kategorizace prací, ale také, což si doposud spousta zaměstnavatelů a bohužel i odborně způsobilých osob neuvědomuje, dle rizik ohrožení zdraví.

Námi připravený systém pro zdravotní prohlídky zaměstnanců dokáže starosti vyřešit za Vás!

Pokud tedy chcete mít v této oblasti vše pod kontrolou a v pořádku, což by mělo být zájmem každého zaměstnavatele, neváhejte nás kontaktovat:
  1. data z Vámi vypracované kategorizace prací zadáme do systému nebo
  2. vypracujeme Vám oznámení / návrh na zařazení prací do kategorií, pokud toto doposud nemáte a 
  3. přizpůsobíme systém pro pracovnělékařské prohlídky podmínkám Vaší firmy;
  4. předáme Vám systém a naučíme Vás jej správně používat.

A proč by mělo být v zájmu každého zaměstnavatele, aby měl na poli pracovnělékařských prohlídek vše v pořádku? 

Důvodů je hned několik:
  1. protože zaměstnavatel nesmí připustit k práci zaměstnance, který k této není zdravotně způsobilý;
  2. protože výstup lékařské prohlídky (vyplněný posudek se všemi náležitostmi), si v případě úrazu, může vyžádat oblastní inspektorát práce, nepřímo též zdravotní pojišťovny a zejména, i samotný zaměstnanec, který úraz utrpěl!;
  3. protože absence prohlídky a řádných dokladů z ní, může zapříčinit, že se zaměstnavatel nebude moci zprostit odpovědnosti, ať už zcela nebo zčásti, za pracovní úraz.
I chybějící údaj v lékařkém posudku může být dobrý důvod k napadení celkové platnosti tohoto posudku. A navíc. Proč platit nemalé částky za lékařské prohlídky a tyto nemít v pořádku? 
Systém pro pracovnělékařské služby je nyní navíc možno doplnit o systém pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků, který Vám také ulehčí od nejedné starosti a zejména, ušetří spoustu času.