Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

"Proč si nechat vytvořit systém pro poskytování OOPP právě od nás? 
Napadá mě kvalita, odbornost, efektivita, finančí úspora, přehlednost, snadná orientace a použitelnost. 
Pokud se tedy chcete zařadit po bok odpovědných a spokojených zaměstnavatelů, kteří již systém využívají, začněte tím, že nás kontaktujete."
 
Nabídka klientům:
  1. Zhodnotíme rizika pro výběr a poskytnutí OOPP.
  2. Zpracujeme dokumentaci k poskytování OOPP.
  3. Zpracujeme dokumentaci k poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků (MČDP) a k poskytování ochranných nápojů (ON).
  4. Navrhneme optimální systém pro poskytování OOPP, MČDP, ON.

Dle odst. (1), § 104, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp platí, že není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.

Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.

Není možné, si jen tak od stolu říct, jaké OOPP zaměstnancům poskytnete. Není ani možné, poskytovat stejné OOPP, jako poskytují jiní zaměstnavatelé, provádějící obdobné práce.

Problematiku poskytování OOPP podrobněji řeší NV č. 495/2001 Sb.

Ve výše uvedeném nařízení vlády, se hovoří o hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP. OOPP se tedy poskytují dle hodnocení rizik, provedeného zaměstnavatelem, potažmo OZO BOZP.

Osobní ochranné prostředky - pracovní obuv Není obuv jako obuv. Víte např. co znamená označení obuvi S3 SRC HRO CL? Ne? Nevadí! My ano. A rádi Vám s tím pomůžeme.
Autor obrázku: 15299; zdroj: pixbay.com; licence: Public Domain CC0

Při výběru OOPP je také nutno brát v úvahu, ochranné vlastnosti jednotlivých OOPP. Nejsou rukavice jako rukavice. Konkrétní požadavky musejí být zapracovány do dokumentace BOZP a OOPP následně nakupovány v souladu s touto dokumentací.

OOPP jsou často posledním článkem, který chrání zaměstnance před možným pracovním úrazem. Problematika jejich poskytování a výběru, se proto jeví jako zcela zásadní a velmi důležitá. Není proto radno, tuto podcenit.

Vše související s poskytováním a výběrem OOPP pro vaše zaměstnance, zajistíme za Vás. Tj. provedeme hodnocení rizik, výběr OOPP, zpracujeme potřebnou dokumentaci, navrhneme optimální systém pro poskytování a provedeme proškolení dotčených osob.

OOPP při svařováníPoužití OOPP při svařování. Autor: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joshua J. Wahl; zdroj: commons.wikimedia.org; licence: Public Domain