Kontrolní činnost na úseku bezpečnosti práce

Nabídka klientům:
Provedeme nebo pro Vás zajistíme, veškeré relevantní kontroly na úseku BOZP.

"Nejen že pro Vás připravíme harmonogram kontrolní činnosti, takže přehledně uvidíte, co se musí kontrolovat. Navíc pro Vás vybereme vhodné dodavatele a ujednáme s ohledem na kvalitu nejnižší možné ceny!"

Provádíme zejména následující kontrolní a auditní činnosti na úseku BOZP, PO:

Typ kontroly / auditu Dle předpisu
Roční prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) odst. (5), § 108, zákona č. 262/2006 Sb.
Periodické kontroly dodržování požadavků právních a ostatních předpisů BOZP odst. (7), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Dechové zkoušky na alkohol kalibrovaným detekčním přístrojem odst. (7), § 108, zákona č. 262/2006 Sb.
Kontroly technického vybavení pracoviště:
 • regály;
 • žebříky;
 • paletovací vozíky;
 • zásobníky sypkých hmot;
 • dopravníky;
 • některé další, dle dohody a podmínek na pracovišti
písm. b), odst. (4), § 3, NV. č. 101/2005 Sb.
Kontroly ve vztahu k požární ochraně:
Zákon č. 133/1985 Sb., vzpp;
vyhláška č. 246/2001 Sb.
Kontrola připravenosti na vybranou mimořádnou událost odst. (7), § 102, zákona č. 262/2006 Sb.
Komplexní audit dokumentace BOZP  
Komplexní audit dokumentace PO  

Kontroly BOZP
Ne vždy budete včas upozorněni! Nečekejte, až bude pozdě.
Autor obrázku: Wikiuser100000; zdroj: en.wikipedia.org; licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Prevence je hlavní a nejdůležitější součást bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Povinnost zaměstnavatele, provádět prevenci, plyne zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, vzpp. Velmi důležitou součástí prevence, je právě kontrolní činnost.

Pokud si kladete některé z následujících otázek, možná je na čase zvážit odbornou pomoc.

 • Co vše je nutno kontrolovat?
 • V jakých lhůtách kontroly provádět?
 • Jakým způsobem vést záznamy o kontrolách?
 • Kdo kterou kontrolu může provádět?
 • V jakém rozsahu se jednotlivé kontroly provádějí?

Odpovědi na otázky nejsou vůbec jednoduché a vyplývají z celé řady právních a ostatních předpisů BOZP.

Nutnost provádět některé kontroly je stanovena v obecné rovině, např. dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, u jiných je zcela přímý a direktivní požadavek na jejich provedení - např. roční prověrka BOZP.

Navrhneme pro Vaši firmu optimální plán kontrolní činnosti.

Zajistíme provádění dohodnutých kontrol, včetně hlídání termínů a zpracování záznamů z těchto kontrol. Navrhneme optimální způsob odstranění zjištěných nedostatků a závad.