Bezpečnostní a požární tabulky

Nabídka klientům:
V souladu s právními a ostatními předpisy BOZP a dále také v souladu s hodnocením rizik, vybavíme Vaše pracoviště bezpečnostními tabulkami, značkami a značením.

"Díky našim znalostem a širokým zkušenostem Vám pomůžeme určit, jaké konkrétní bezpečnostní tabulky a značení potřebujete a kam je umístit. Nebudete tedy zbytečně vyhazovat peníze. Vše bude praktické, efektivní a nebude kazit design pracovišť (strašit lidi - chcete-li)."

TECHNOR - Bezpečnostní tabulky

Citujme odst. (1), § 6, zákona č. 309/2006 Sb., vzpp:

"Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance."

Bezpečnostní tabulka - zákaz kouření

Nejen zákaz kouření, je nutno na pracovištích označit bezpečnostní tabulkou!

Při kterých pracích však může dojít k poškození zdraví? Které jsou výše uvedenou definicí skutečně myšleny? Jsou to např. i kancelářské práce? Vždyť při nich může člověk spadnout ze židle nebo zakopnout o prodlužovací kabel. A co např. práce ve skladu? Nebo při ruční výrobě malých součástí?

Někdy je rozhodnutí opravdu těžké.

Přílišný počet bezpečnostních tabulek má spíše než pozitivní vliv, vliv negativní.

Vždyť i NV. č. 11/2002 Sb., nám ve svém písm. a), odst. (7), § 2 napovídá, že je potřeba omezit umístění většího počtu značek blízko sebe.

Málo značek tedy může znamenat porušení výše uvedeného zákona č 309. Příliš značek zase může být porušením NV. č. 11. Kde je tedy ta správná hranice. Jaké značky, v jakém počtu a kde správně umístnit? 

Nechte si poradit od nás.

Nevhodné použití bezpečnostních tabulek
Nevhodné použití bezpečnostních tabulek na staveništi.
Autor obrázku: ŠJů (cs:ŠJů); zdroj: commons.wikimedia.org; licence: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Při vybavení Vašeho pracoviště bezpečnostními značkami, uplatníme své zkušenosti jak z řešení pracovních úrazů, tak i kontrolních akcí státních orgánů a zejména také znalosti právních a ostatních předpisů BOZP. Dodáme Vám přesně potřebný počet všech tipů bezpečnostních a požárních tabulek, ve správných velikostech a ve vhodném provedení. Navíc, pokud budete chtít, se rovněž postaráme o jejich vyvěšení.