Služby bezpečnosti práce (BOZP)

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nabízím zejména výkon osoby odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti BOZP. Lidově se této osobě dodnes říká "bezpečnostní technik" nebo též "bezpečák".
V rámci výkonu odborně způsobilé osoby, pro Vás budu plnit úkoly prevence rizik.
 
"Pokud mi dovolíte zajistit ve Vaší firmě bezpečnost práce, už nikdy Vám s ní spojené úkony nebudou dělat starosti."
 

Přehled nabízených služeb a úkolů prevence rizik

Bližší podmínky poskytovaných služeb BOZP

  • Konkrétní služby jsou plněny na základě přesně specifikované objednávky, se kterou Vám samozřejmě rádi pomůžeme, nebo v rámci smluvního vztahu.
  • V rámci konzultace vedoucí k upřesnění objednávky, Vám sdělíme cenu. Nezlobte se na nás, ale jelikož se snažíme služby maximálně individualizovat, tj. upravit na konkrétní podmínky každého z Vás, klientů a tyto podmínky jsou často dost odlišné, není možné zde uvádět obecně platný ceník.
  • Případné dílčí činnosti na úseku bezpečnosti práce můžete objednávat pomocí níže uvedeného objednávkového formuláře nebo prostřednictvím na webu uvedených kontaktních informací.
  • Rovněž prosím zvažte, zda pro Vás nebude výhodnější nabízené komplexní řešení.
Pokud si čímkoli nejste jisti, ochotně Vám poradíme. Neváhejte se proto zeptat - kontakt.