Služby BOZP, PO

"Ře(ž)te bezpečnost již dnes. Protože už zítra může být pozdě! Zvolte si nabídky služeb nebo mě jen kontaktujte. Dokáži najít individuální a profesionální řešení pro každého."
 
Plnit úkoly bezpečnosti práce a požární ochrany musí každá firma, každý podnikatel a to bez rozdílu na obor či velikost podnikání!
 
Vše plyne ze dvou základních předpisů, kterými jsou:
Nečekejte proto, až bude pozdě!
 

Nabídka služeb BOZP a PO

Oblasti BOZP a PO jsou velmi široké. Proto je samozřejmostí, že přesný rozsah a způsob plnění konkrétních úkolů bude předem dohodnut a upraven k Vaší skutečné spokojenosti.
 

Cenová politika

  • Ceny za poskytované služby jsou individuální, stanovené na základě náročnosti konkrétních plněných úkolů. 
  • Ceny vždy plně reprezentují odvedenou práci a vy vždy přesně víte, za co platíte.