Někteří z našich spokojených klientů...
Chcete mezi ně patřit i vy?

Je nám zcela zřejmé, že reference jsou pro potencionálního klienta jedním z nejdůležitějších faktorů při rozhodování se, zda si nás zvolit či ne. Proto níže uvádíme některé z našich klientů, různých oborů podnikání.

Případné další referenční klienty, včetně kontaktních informací na jejich odpovědné osoby, Vám rádi poskytneme při osobním jednání.

SAW_line

Reference Fyzikální ústav AV ČR BOZP Ing. Vít Hofman | SAW

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Na Slovance 1999/2
182 21 Praha 8
https://soukraliky2.orlicko.cz/

 • Ing. Vít Hofman pro společnost připravil návrh směrnice - místního provozního bezepčnostního předpisu pro provoz firemních vozidel, dle požadavků NV. č. 168/2002 Sb., úz.

"Naprostá bomba! Úžasná práce..."

Václav Zukal
poveřený pracovník

SAW_line

SOUo Králíky
Střední odborné učiliště opravárenské

Předměstí 427
561 69 Králíky
https://soukraliky2.orlicko.cz/

 • Ing. Vít Hofman pro Střední odborné učiliště zařadil práce do kategorií, ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví.

"Naší paní ředitelce se Vaše zpracování kategorizace prací velmi líbí a označila Vás za profesionála"

Karel Máčalík
poveřený pracovník

SAW_line

SAW Ing. Vít Hofman, reference BOZP, PO

MWV Svitavy s.r.o., součást společnosti WestRock
Pražská 2121
568 02 Svitavy
IČ: 609 32 538
https://www.mwv.com/en-us/

 • Od května roku 2015, do začátku roku 2016, Ing. Vít Hofman pro společnost zajišťoval funkci osoby odborně způsobilé v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. 
 • V současné době spolupráce trvá v mezích poradenských a konzultačních činností.

Společnost WestRock, v Česku zastoupená společností MWV Svitavy s.r.o., patří mezi největší světové firmy na poli výroby a zpracování papíru a obalových materiálů. V závodě MVW Svitavy probíhá zejména tiskařská výroba obalových potravinářských materiálů.

SAW_line

SAW reference - výroba

OTR Recycling s.r.o., člen skupiny REC group
Kostelanská 2128
686 03 Staré Město
IČ: 283 35 830
www.otrrecycling.cz

 • Od roku 2014, Ing. Vít Hofman a spolupracující osoby pro společnost zajišťuje komplexní služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Základním posláním firmy OTR je poskytování komplexních služeb v oblasti demolic, zemních prací, recyklací stavebních odpadů, zpracování bioodpadu, odpadového dřeva a velkoobjemového odpadu.
Společnost provozuje těžkou stavební a dopravní techniku a stabilní i mobilní drtící a třídící zařízení.
V současné době společnost rozšiřuje svou výrobu a za tímto účelem zřizuje dvě nová pracoviště (výrobní haly).

Ing. Milena Maňásková

správa projektů a administrativa

SAW_line

SAW reference výroba LINEA NIVNICE, a.s. logo
LINEA NIVNICE, a.s.
U Dvora 190
687 51 Nivnice
IČ: 499 70 666
www.lineanivnice.cz

 • Ing. Vít Hofman se ve společnosti podílel v roce 2014 jakož to externí poradce na provedení roční prověrky BOZP, 
 • následně vypracoval pro společnost dokumentaci hodnocení rizik pro výběr a poskytnutí OOPP a dokumentaci pro poskytování OOPP a to pro téměř 250 zaměstnanců ve více než 30 profesích;
 • v neposlední řadě Ing. Vít Hofman ve společnosti nastavil systém pracovnělékařských prohlídek, dle aktuálně platných předpisů.
 • V roce 2016 Ing. Vít Hofman pro společnost zpracoval protokol o nezařazení, ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií.

Firma patří k největším českým výrobcům ovocných šťáv, nápojů, ovocných vín, přesnídávek a sirupů. V téměř každé oblasti dosahuje první nebo druhé místo na trhu.
Velkou tradici má firma v produkci lihovin, kdy první likér se vyrobil v roce 1946.
Dále patří k významným výrobcům ovocných vín a v tomto segmentu má dominantní postavení s produktem Hradní svíca.

"Vyzdvihuji profesionální přístup při provádění pravidelné prověrky BOZP dle platných právních norem. Spolupráce s Ing. Vít Hofmanem byla příjemná a velmi přínosná. Rovněž přínosné bylo poskytnutí odborné pomoci při tvorbě dokumentů.
Věřím, že budeme spolupráci dále rozvíjet.
Služby můžu vřele doporučit."
 
Jaroslava Ryšková
bezpečnostní technik, ekolog

SAW_line

adanso s.r.o.
adanso s.r.o.
V Teničkách 614
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 292 24 934
www.adanso.cz

 • Od roku 2013, Ing. Vít Hofman pro společnost zajišťuje komplexní služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

adanso s.r.o. je stavební firma, která se zabývá komplexní realizací staveb, zejména rodinných domů, ale i objektů pro průmyslové využití. Kromě výstavby nových objektů, firma provádí rovněž rekonstrukce stávajících objektů.

"Často provádíme velmi specifické, atipické zakázky, což vyžaduje i velmi flexibilní služby BOZP. Pan Hofman dokáže pružně reagovat a vyjít nám maximálně vstříc, zejména ve věcech školení a zpracování podkladů o rizicích.
Vždy spokojenost a mohu jen doporučit."

Miroslav Dostálek

jednatel společnosti

SAW_line

Kupi.cz logo
Kupi.cz retail, s.r.o.
Radlická 3294/10
Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 028 69 802
www.kupi.cz

 • Od roku 2014, Ing. Vít Hofman a spolupracující osoby pro společnost zajišťuje komplexní služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Společnost kupi.cz retail, s.r.o. provozuje nejúspěšnější český online vyhledávač akčních slev, na doméně kupi.cz.
Společnost je ryze administrativní firmou, působící v sektoru IT, která dává práci několika desítkám pracovníků.

Se službami v oblasti BOZP jsme velmi spokojeni. Pan Hofman proškolil zaměstnance a zajistil všechny potřebné podklady pro naši nově založenou společnost.
Odborně poradil také se všemi náležitostmi, které bylo nutné zajistit po nastěhování do nových kancelářských prostor. 

David Kopčil

jednatel společnosti

SAW_line

M. Preymesser logistika, spol. s r.o. logo
M. Preymesser logistika, spol. s r.o.
č. p. 174
293 01 Řepov
IČ: 463 49 219
www.preymesser.de
 

 • Ing. Vít Hofman vypracoval pro společnost několik desítek požárních evakuačních plánů, dle nejnovějších standardů stanovených zejména v ČSN ISO 23 601.

Společnost s více než 50ti pobočkami v tuzemsku a zahraničí a více než 50ti letými zkušenostmi nabízí profesionální logistické služby v oblasti spedice, dopravy a skladování.

S prací pana Hofmana jsme byli naprosto spokojeni. Evakuační plány jsou velmi pěkně graficky zpracované.

Jan Nečas

jednatel společnosti

SAW_line

Slovácký aeroklub Kunovice logo
Slovácký aeroklub Kunovice
Letecká 1383
686 04 Kunovice
IČ: 005 57 587
www.lkku.cz

 • Ing. Vít Hofman postupně, v letech 2014 a 2015 pro Slovácký aeroklub provedl školení se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Školení v roce 2015 se účastnilo více než 100 členů aeroklubu.

Slovácký aeroklub Kunovice se nachází na mezinárodním neveřejném letišti v Kunovicích. Máme více než čtyřicetileté zkušenosti s údržbou a opravami mnoha typů letadel – kluzáků, motorových kluzáků a letounů do úrovně generálních oprav (dle oprávnění CZ.MF.0025). 

V současné době je Slovácký aeroklub Kunovice tvořen třemi odbory – plachtaři, motoráři, parašutisté – a od letošního roku se nám vrátilo do užívání Letecké muzeum v Kunovicích.

O víkendech a volných dnech pořádáme vyhlídkové lety pro veřejnost, kdy máte jedinečnou možnost podívat se na náš region z ptačí perspektivy.

Firma Safety at work Ing. Víta Hofmana pro nás připravuje školení v oblasti BOZP a PO. Školení jsou vždy výstižná s aktuálními informacemi.

Tomáš Králík

předseda občanského sdružení

SAW_line

Bytové domy Nové Štěpnice
Společenství vlastníků jednotek
Zahrádky 1516, 1517
686 06 Uherské Hradiště
 
 • Od roku 2014, Ing. Vít Hofman a spolupracující osoby pro společenství zajišťuje komplexní služby na úseku požární ochrany.
Společenství vlastníků bytových jednotek v bytových domech Nové Štepnice.
Bytové domy jsou moderními stavbami o sedmi nadzemních podlažích, vybavené moderními prvky požární ochrany.
 
Pan Hofman nás seznámil s povinnostmi, které v požární ochraně máme a velmi efektivně provedl a zajistil vše potřebné. Navíc se bez problémů přizpůsobil i pozdním časům, které nám vyhovovaly.
 
Jan Řehořek
předseda společenství vlastníků
 

SAW_line

TOMA Odpady, s.r.o. logo
TOMA odpady, s.r.o.
tř. Tomáše Bati 1566
765 02 Otrokovice
IČ: 283 06 376
www.tomaas.cz
 
 • Od roku 2013, Ing. Vít Hofman a spolupracující osoby pro společnost zajišťuje komplexní služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). 
Společnost se zabývá zpracováním a likvidací kapalných odpadů, odvozem a odstraněním odpadů, čistírenských kalů, přistavením cisternových souprav.
Společnost dále provozuje výkonnou drtící linku na odpadní plasty.
 
Ing. Jaromír Večeřa
vedoucí provozu

SAW_line