Zdravé pracoviště - logo

Zdravé pracoviště - stres

Stres je doposud stále přehlíženým rizikovým faktorem. Přitom pod tlakem stresu pracuje vysoké procento zaměstnanců a pokud se nezačne řešit, do budoucna se dá předpokládat, že počty ještě porostou.

Stres vzniká zejména neúměrnými požadavky na zaměstnance, ať už co se týče požadavků na rychlost jejich práce, či požadavků na kvalitu této práce. Faktorů, které podněcují stres je však daleko více. 

Stresu jsou vystaveny všechny skupiny zaměstnanců, od dělnických profesí, přes vedoucí pracovníky až po nejvyší vedení společnosti a to bez ohledu na jejich věk. Vystavení zaměstnance neúměrnému působení stresu má za následek zejména jeho psychickou nepohodu, která se přenáší do jeho sociálních vztahů. V neposlední řadě stres působí rovněž zdravotní potížě. Zejména diskutovaný je vznik obezity a následné kardiovaskulární potíže.

Banner - zdravé pracoviště - stres

Stres je problémem celé organizace, který se však, při pozitivním impulsu, dá efektivně řešit.

Rozhodli jsme se proto, zapojit a podpořit kampaň "Zdravé pracoviště". Více informací o kampani a možnost zapojení se do ní, naleznete na jejích oficiálních webových stránkách https://www.healthy-workplaces.eu.

Zejména pro naše klienty budeme na plánovaných, ale i mimořádných školeních se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), zdůrazňovat problematiku stresu a především pak způsoby zvládání a omezování stresu.

Zdravé pracoviště - stres 1