Požární ochrana (PO)

Požární ochrana - hasící přístroj
 
Chcete i Vy plnit úkoly požární ochrany řádně a efektivně? 
Nestrachujte se z toho, že Vaše provozovana vyhoří a pojišťovna 
Vás nechá na holičkách.
Věnujte se naplno tomu, co Vás baví a čemu rozumíte nejlépe.
Pomohu Vám:
 
SAW požární ochrana poptávka

 

Novinky a informace

Anonymní hlášení závad BOZP / PO

02.02.2016 09:55
Na první pohled se to může zdát jako nějaké nabádání k práskačství či udavačství, chcete-li. Smyslem však rozhodně není nikoho poškozovat. Hlavním smyslem celé myšlenky je, pomoci ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, popř. požární ochrany ve firmách a společnostech. Nutí Vás...

Vánoční dárek? Už? Ano, u SAW to možné je!

01.12.2015 14:55
U Vánoc dnes ještě chvíli zůstaneme. Jelikož jsem zatím u žádného z mých klientů, pro kterého začnu plnit úkoly požární ochrany neviděl řádně vedenou požární knihu, rozhodl jsem se vypracovat její vzor.  A vy, kdož chcete, si vzor požární knihy můžete zdrama stáhnout zde na webu...

Požární ochrana přehledně, jak nikdy jindy

18.09.2015 12:24
Už ani nevím, kolik klientů po mě chtělo zajistit požární ochranu a to nejčastěji jedním z následujících způsobů: vypracováním požárního řádu; provedením školení o požární ochraně; provedením kontroly požární ochrany. Plyne mi z toho jedna věc. Čeští podnikatelé, zpravidla ti menší, často...

Jak zvládnout značení únikových cest?

15.09.2015 16:08
Převážná většina objektů, přestože kontroly ze strany Hasičského záchranného sboru ČR jsou poměrně časté a přísné, nemá správně značeny únikové cesty. Přitom se jedná o jednu z velmi důležitých povinností na úseku požární ochrany. Možnou příčinou tohoto je skutečnost, že základní požadavky na...

Co vše obnáší požární ochrana ve firmě?

11.09.2015 09:57
Podnikáte, provozujete činnosti a tušíte, že máte určité povinnosti na úseku požární ochrany, aniž byste přesně věděli jaké? Pak je tento článek právě pro Vás. Věcně a stručně shrnuje, o čem všem že ta požární ochrana ve firmách je. Požární ochrana ve vztahu k objektu Každý objekt má jasně dané...

Profesionální audity BOZP, PO

11.09.2015 07:18
Patříte mezi ty podnikatele, kteří si skutečně svých zaměstnanců váží a chtějí, aby podmínky práce byly i na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany zcela v pořádku?  A i Vám se zdá, že auditoři systému bezpečnosti, např. OHSAS 18001, nejsou při své práci zcela důslední?  Chcete získat...

Školení požární ochrany – co možná ještě nevíte

10.06.2015 07:49
Tímto článkem bych rád shrnul veškeré zákonné náležitosti školení zaměstnanců o požární ochraně, jelikož stále u mnohých firem vidím, že jsou se školením problémy, zejména potom při kontrolách Státního požárního dozoru. Jaké mohou být důsledky v případě požáru a velkých majetkových ztrát nebo...

Školení BOZP, PO - Proč, kdo, jak často?

02.03.2015 22:34
Zajistěte i Vy svým zaměstnancům individuální a přínosné školení bezpečnosti práce či požární ochrany. Školení provádím tak, aby byla přínosem, ne otravou! Tento článek vzniká jako reakce na neustále se opakující, zejména emailové dotazy, ve vztahu ke školením o z oblastí bezpečnosti a ochrany...

Začínající podnikatelé a BOZP

31.01.2015 12:11
Jako začínající podnikatel(ka) máte jistě starostí až nad hlavu. Nejen, že musíte perfektně ovládat a znát Váš obor, ale jistě také bojujete s otázkami daňovými, finančními, sociálními, marketingovými apod.  Rozhodně však není dobré, vynechat problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při...

Změny v předpisech požární ochrany

12.01.2015 10:04
Dne 15. 10. 2014 byla schválena vyhláška č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), s účinností dne 1. 11. 2014. Vyhláška do praxe požární ochrany přináší několik změn. Zejména...
1 | 2 | 3 >>