© Ing. Vít Hofman | SAW
Na fotografie v této fotogalerii a rovněž na další fotografie umístěné na tomto webu https://www.bezpecnostpraceuh.cz, které jsou označeny logem SAW, se vztahují autorská práva.
 
Bez souhlasu vlastníka fotografie (Ing. Vít Hofman) není dovoleno:
  • fotografie jakkoli upravovat, měnit či pozměňovat;
  • odtraňovat z fotografií logo SAW a textové informace o autorských právech, včetně webové adresy https://www.bezpecnostpraceuh.cz, pokud je na fotografii umístěna;
  • fotografie používat ke komerčním účelům;
  • vydávat fotografie za své vlastní.
Při zveřejnění fotografie musí být splněny tyto podmínky:
  • fotografie musí být zveřejněna v takové velikosti, aby textová informace o autorských právech, popř. webová adresa https://www.bezpecnostpraceuh.cz a logo umístěné na fotografii, byly za normálních podmínek pro běžného člověka zřetelně čitelné a viditelné;
  • pokud nemůže být naplněna výše uvedená podmínka ve vztahu k velikosti fotografie, musí být pod fotografií umístěn minimálně následující text bez uvozovek: "© Ing. Vít Hofman | SAW, zdroj: https://www.bezpecnostpraceuh.cz". Text se umisťuje hned pod fotografii tak, aby bylo zřejmé, že patří k ní. Text musí být čitelný, dostatečně velký a kontratsní vůči pozadí. Část textu, https://www.bezpecnostpraceuh.cz, musí být tvořena funkčním odkazem, směřujícím na adresu https://www.bezpecnostpraceuh.cz/ostatni/fotogalerie.