Povědomí zaměstnance o BOZP, PO

Dotazník BOZP, PO
Dotazník je určen všem zaměstnancům.
Prosím, věnujte pár minut svého času vyplněním níže uvedeného dotazníku. Vyplnění rozhodně nechápejte jako "test", ale opravdu jako průzkum základních znalostí zaměstnanců ve vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně. Proto je nesmírně důležité, abyste odpovídali pravdivě.
Rovněž mějte na paměti, že pokud na níže uvedené otázky odpověď neznáte, chyba bude s nějvětší pravděpodobností na straně Vašeho zaměstnavatele, nikoli u Vás.
 
Výsledky budou použity zejména na upozornění tvůrců současné legislativy BOZP, PO a dalších zainteresovaných stran, na současný stav a na možná slabá místa v dosavadním systému.
 
Děkuji.
Protiskluzná matrace v akci aneb vynalézavé české ručičiky.

Povědomí zaměstnance o věcech BOZP, PO