Hlášení závad v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

Formulář slouží pro možnost anonymního ohlášení závad a negativních skutečností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ze strany přímo zaměstnanců firem, aby mohlo být na tyto závady reagováno a mohla být sjednána náprava.