Vánoční dárek? Už? Ano, u SAW to možné je!

01.12.2015 14:55

U Vánoc dnes ještě chvíli zůstaneme.

Jelikož jsem zatím u žádného z mých klientů, pro kterého začnu plnit úkoly požární ochrany neviděl řádně vedenou požární knihu, rozhodl jsem se vypracovat její vzor. 

A vy, kdož chcete, si vzor požární knihy můžete zdrama stáhnout zde na webu bezpecnostpraceuh.cz.

Požární kniha - zdrama ke stažení

V čem se vzor požární knihy SAW liší od běžně prodejných knih?

V jedné byť nepatrné, avšak celkem podstatné skutečnosti. Celá požární kniha je rozdělena do několika částí které korespondují s oblastmi požární ochrany, o nichž je v požární knize nutno vést záznamy. 

Konkrétně se jedná o části věnované následujícím oblastem:
  1. preventivní požární prohlídky;
  2. kontrola dokumentace požární ochrany;
  3. školení požární ochrany a odborná příprava požární ochrany;
  4. kontroly věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení;
  5. revize a kontroly technických zařízení (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích);
  6. cvičné požární poplachy;
  7. další záznamy ve vztahu k požání ochraně (např. státní kontroly).
Díky výše uvedenému rozdělení uživatel snáze získá povědomí, co vše do knihy zapisovat. Každá problematika je navíc v knize stručně vysvětlena.

Zápisy je možno provádět buď do připravených záznamových listů (kniha obsahuje pro každou oblast právě jeden list, v případě potřeby je tedy nutno listy dotisknout), nebo, psát záznamy na PC a do knihy je po vytištění zakládat. V dnešní době již není nutno vést tlusté, tištěné, vázané knihy a snažit se přelouskat záznamy, psané nečím, co se vzdáleně podobá latince, v nich uvedené.

Požární knihu stejně jako další dokumenty naleznete v sekci "Ke stažení".