Únik chlóru - velké riziko!

27.05.2014 12:06

Letní prázdniny, horké dny a vůbec léto jako takové, již klepou na dveře. Lépe řečeno, již pořádně buší. A právě na letní sezónu se připravuje i Aquapark Uherské Hradiště, příspěvková organizace.

K přípravám již tradičně patří velké chystání letního areálu, shánění výpomoci a to jak do kuchyně, výčepů tak i do řad plavčíků. Také je potřeba naplánovat nejrůznější letní akce a soutěže. Ředitel Aquaparku, Ing. Jiří Durďák, však letos k přípravám přistoupil velmi zodpovědně. Přesvědčit se o tom mohli náhodní kolemjdoucí a to kolem deváté hodiny ranní, v pondělí, 19. května. V Aquaparku unikl chlór! Avšak, naštěstí, pouze v rámci požárního cvičení, organizovaného právě vedením Aquaparku ve spolupráci s územním odborem Uherské Hradiště, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Vše začalo zavalením jednoho ze strojníků tlakovou lahví s chlorem, čímž došlo k poškození ventilu lahve a masivnímu úniku chlóru ve chlórovně.

Zavalený raněný strojník

Vše zpozoroval kolega, rovněž strojník, který neprodleně běžel na recepci Aquaparku, kde byl vyhlášen chlórový poplach. V činnost byla uvedena požární elektrická signalizace, napojená na Městskou policii a telefonicky bylo informováno operační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Netrvalo dlouho, a na ulici 28. října bylo slyšet přijíždějící hasiče.

Příjezd hasičů

Hasiči si nedaleko vstupu do letního areálu připravili stanoviště, včetně dekontaminační zóny a neprodleně se začali připravovat na zásah v zamořeném ovzduší.

Příprava k zásahuVytyčení dekontaminační zónyOblékání chemických obleků

Pro omezení šíření případného toxického mraku, bylo využito ventilátoru, který pomocí proudu vody vytvářel mlžný oblak. Městská policie mezitím zabezpečila koridor.

Příprava vody pro ventilátorPříprava ventilátoru

Pak už hasičům nic nebránilo, vydat se na průzkum zamořené strojovny Aquaparku. Úkol to však nebyl vůbec lehký. Pohyb ve značně omezujících protichemických oblecích, navíc kvůli plynové masce a průzoru obleku, se značně sníženou viditelností, není vůbec snadný.

Hasiči v protichemických oblecíchVstup do strojovny

Po chvíli byl objeven první, zavalený strojník. Přímo ve chlórovně. Hasiči jej vyprostili a naložili na nosítka. Následoval transport do dekontaminační zóny, dekontaminace a ošetření.

Nález raněného strojníkaVyproštění raněného strojníkaTransport raněného na nostíkách

Pohřešoval se však i druhý strojník, který šel přivolat pomoc. Ukázalo se, že neprodleně po ohlášení havárie, se vrátil do strojovny pomoci svému kolegovi. Z tama se však již nevrátil. Hasiči tedy pokračovali v průzkumu. Strojníka nalezli nedaleko chlórovny, v bezvědomí. Následoval opět transport k dekontaminaci a ošetření.

Nález druhého strojníkaVyproštění raněnéhoTransport raněnéhoDekontaminace raněného

Aby nezůstalo nic na náhodě, hasiči se do strojovny vrátili i po třetí. Dokončit průzkum. Nutno podotknout, že došlo k výpadku proudu a strojovna tak zůstala bez osvětlení, což také zrovna nehrálo do karet hasičům.

Průzkum strojovny hasičiPrůzkum strojovny po tměPrůzkum strojovny

Po dokončení průzkumu již nic nebránilo dekontaminaci samotných hasičů a péče o raněné.

Péče o zraněné Dekontaminace hasiče - chlór

Ve finále ředitel Aquaparku hasiče provedl po strojovně, tentokrát už při zapnutém osvětlení a podrobně je s ní seznámil.

Prohlídka strojovny Aquaparku

Cvičení bylo přínosné pro obě strany, tj. pro Aquapark i pro zasahující hasiče. Pomohlo odhalit několik nedostatků, které mohou být nyní odstraněny. Nutno však podotknout, že se jedná o drobné nedostatky a zásah jako takový, byl zvládnutý na výbornou.

Dle metody pro hodnocení rizik, DOW´S Chemical Index (CEI), lze vypočítat hodnoty nebezpečných koncentrací ERPG. Tyto jsou pro chlór stanoveny následovně:

  • ERPG-1: 3 mg/m3; 1ppm;
  • EPPG-2: 9 mg/m3; 3 ppm;
  • ERPG-3: 58 mg/m3; 20 ppm; přitom:
ERPG-1 … maximální koncentrace látky ve vzduchu, kterou člověk snese po dobu jedné hodiny bez výrazných zdravotních změn;
ERPG-2 … maximální koncentrace látky ve vzduchu, kterou člověk snese po dobu jedné hodiny bez způsobení nevratných zdravotních změn nebo poškození imunity
ERPG-3 … maximální koncentrace látky ve vzduchu, kterou člověk snese po dobu jedné hodiny bez toho, aby byl smrtelně ohrožený.
[mg/m3];
Při výpočtu, pokud uvažujeme únik chlóru z jedné tlakové láhve, dostaneme vypočtené hodnoty, viz obrázek níže. Tyto možná působí až zárážejícím dojmem, jsou to však hraniční meze, ke kterým by došlo za ideálních podmínek úniku a za působení silného větru.
 
Hodnoty vypočtené CEI (ERPG)
 

A co vy? Jste doma či v zaměstnání připraveni na mimořádné události? A neříkejte, že Vás se to netýká. Bohužel, k nehodě může dojít prakticky kdykoliv a kdekoliv. Prevence je velmi důležitá, ale neméně důležitou se jeví i represe. A zažili jste již nějakou mimořádnou událost? O zážitcích a poznatcích se můžete podělit níže v komentářích.

Autor: Ing. Vít Hofman